Faktura to dokument handlowy potwierdzający dokonanie transakcji pomiędzy sprzedawcą a nabywcą towaru bądź usług. W tym artykule dowiesz się, co powinna ona zawierać. Zostanie przedstawiony praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Dzięki niemu rozliczanie za pomocą faktury nie będzie już stanowiło żadnego wyzwania.

Faktury vat – co warto wiedzieć?

Warto na samym początku wyjaśnić, że faktura jest ważnym dokumentem księgowym i podatkowym, ponieważ pozwala na prawidłowe rozliczenie transakcji handlowych i obliczenie podatku należnego. Co istotne, zawiera bardzo dużo ważnych informacji. Mowa tutaj nie tylko o nazwie, ale też adresie sprzedawcy i nabywcy. Do tego dolicza się cenę jednostkową, wartość całkowitą i podatek VAT czy termin płatności. Należy wiedzieć o tym, że faktura jest dokumentem źródłowym, na podstawie którego dokonuje się wpisów do ksiąg rachunkowych.

W naszym kraju, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wystawienie faktury jest obowiązkowe przy sprzedaży towarów bądź usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Trzeba wiedzieć o tym, że faktury powinny być wystawiane zgodnie z obecnie panującym prawem. Powinny być też przechowywane przez określony czas, który zależy od rodzaju dokumentu.

Wystawianie faktury

Wystawienie faktury jest istotne nie tylko dla sprzedawcy, ale też dla nabywcy. Dla tego pierwszego jest on potwierdzeniem dokonanej transakcji oraz dokumentem księgowym, który pozwala na prawidłowe rozliczenie podatkowe. Dla nabywcy natomiast faktura stanowi dowód zakupu i jest niezbędna w celu odliczenia podatku VAT. W związku z powyższym dokument ten jest bardzo istotny w biznesie. Powinien być on zawsze wystawiany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzeniem właściwej dokumentacji finansowej.

Zobacz również  Program kadrowo-płacowy dla przedsiębiorstw z branży handlu i dystrybucji

Co powinna zawierać faktura?

Faktura jest bardzo istotnym dokumentem w biznesie, gdyż pozwala na prawidłowe rozliczenie oraz księgowanie transakcji handlowych. Istnieje kilka elementów, które powinny się na niej znaleźć. Warto wymienić tutaj datę wystawienia faktury oraz jej numer, który jest unikalny i umożliwia identyfikację tego dokumentu. Nie mniej istotne są dane sprzedawcy. Powinny zawierać nazwę firmy, adres, numer identyfikacyjny NIP, a także numer REGON.

Inne informacje

Na fakturze powinny znaleźć się też takie informacje, jak:
– dane nabywcy – w tym nazwa firmy, adres oraz numer identyfikacyjny
– opis sprzedanych towarów lub usług – powinien być dokładny i wskazywać nazwę towaru lub usługi, ich ilość, cenę jednostkową oraz wartość całkowitą
– termin płatności – określa, kiedy należy dokonać zapłaty za fakturę
– kwota podatku – wskazuje, ile wynosi podatek VAT
– kwota brutto – to łączna wartość faktury, czyli suma netto i podatku VAT
– podpis sprzedawcy – faktura powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania sprzedawcy
– sposób płatności – informuje, jakie są dostępne sposoby płatności