Na rynku funkcjonuje sporo firm faktoringowych, jednakże wybór właściwej powinien być dobrze przemyślany i poprzedzony skrupulatną analizą. Proces wyboru powinno zainicjować rozpoznanie oraz sprecyzowanie potrzeb przedsiębiorstwa. Określenie i skonkretyzowanie czego po firmie faktoringowej właściciel się spodziewa.

Cichy faktoring dla małych firm

Przedsiębiorca na początku musi zadać sobie pytanie, czy chodzi mu wyłącznie o finansowanie, czy też potrzebuje usług dodatkowych, takich jak: zarządzanie płatnościami, ich egzekwowanie oraz przejęcie ryzyka.
W kwestiach finansowania właściciel działalności przy wyborze firmy faktoringowej powinien się skoncentrować na kosztach, a także limitach. W wypadku usług dodatkowych przedsiębiorca powinien zapoznać się dokładnie z ich kosztami i zakresem. Kolejne istotne kwestie dla właściciela przy wyborze firmy faktoringowej to: zweryfikowanie maksymalnych terminów płatności akceptowanych przez faktora, zweryfikowania sposobu postępowania faktora przy egzekwowaniu płatności od nierzetelnych kontrahentów. Więcej na temat faktoringu znajdziesz na https://faktoria.pl/porada/faktoring.

Wskazówki przy wyborze firmy faktoringowej

• Negocjowanie warunków – rynek firm faktoringowych ma silną konkurencję, podobnie jak każdy inny. W związku z tym firmy faktoringowe w przeciwieństwie do banków oferują klientom dużo więcej możliwości, charakteryzują się sporą elastycznością, a przede wszystkim – chętniej podejmują ryzyko. Te wszystkie czynniki sprawiają, że negocjowanie z firmami faktoringowymi jest łatwe i korzystne dla potencjalnego klienta.

Zobacz również  5 wskazówek dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa

• Określenie różnicy pomiędzy kredytem a faktoringiem – dwa produkty przeciwstawne, jednakże doskonale się uzupełniające. W określeniu różnicy pomogą ustalenia dotyczące celu wykorzystywania środków finansowych, oprocentowania, kwoty finansowania oraz zabezpieczeń.

• Zweryfikowanie czasu trwania umowy również jest istotnym czynnikiem wpływającym na wybór firmy faktoringowej.

• Składniki kosztu faktoringu – przedsiębiorca powinien się z nimi zapoznać. Na koszt faktoringu wpływają: prowizja operacyjna, odsetki, prowizja za przyznanie limitu, prowizja administracyjna.

• Sprawdzenie, czy w wykazie kosztów nie znajdują się żadne „haczyki”.

• Sprawdzenie skuteczności dotychczasowych działań danej firmy faktoringowej.

• Sprawdzenie warunków umowy – bez skrupulatnej weryfikacji na tym etapie, przedsiębiorca nie powinien podpisywać żadnych dokumentów.

• Sprawdzenie całego portfela należności, którego finansowanie oferuje dana firma faktoringowa.

• Zapoznanie się z ofertą usług dodatkowych – przy ich wyborze warto dobrze się zastanowić czy dana usługa jest naprawdę potrzeba i czy przedsiębiorca rzeczywiście będzie z niej korzystał.

• Dokonanie ostatecznego wyboru pomiędzy bankiem a firma faktoringową – faktoring jest oferowany zarówno przez banki, jak i niezależne firmy. Należy dokładnie zapoznać się z różnicami w usługach obu instytucji i na tej podstawie dokonać wyboru.

• Sprawdzenie reputacji danej firmy faktoringowej – warto zasięgnąć zdania innych klientów, a także zapoznać się z opiniami w Internecie.

Zobacz również  Materiały do biura do nowoczesnego biura