Bezpieczeństwo w magazynach to niezwykle istotny czynnik, który wpływa zarówno na produktywność pracowników jak i wydajność całego obiektu. Właściwie zaprojektowane i wykonane regały magazynowe zapewniają stabilność, trwałość oraz minimalizują ryzyko wypadków. Zapraszamy do lektury poniższego zestawienia, w którym skupimy się na normach bezpieczeństwa dotyczących regałów magazynowych, przedstawiając najważniejsze wytyczne oraz rekomendacje, jak zapewnić bezpieczeństwo w magazynach.

Jaką rolę pełnią normy bezpieczeństwa w magazynach?

Normy bezpieczeństwa mają na celu zagwarantować, że regały magazynowe są zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący ryzyko wypadków. Niespełnienie tych norm może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym uszkodzenia mienia, strat finansowych, a nawet uszkodzenia cała. Niezastosowanie się do obowiązujących norm może prowadzić do sytuacji, w których regały półkowe i inne rodzaje konstrukcji mogą ulec zawaleniu bądź cechować się niewystarczającą stabilnością konstrukcji.

Aby uniknąć tych zagrożeń, konieczne jest oraz korzystanie z usług doświadczonych producentów regałów magazynowych, którzy oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie technicznego wyposażenia magazynu. Wysokiej jakości regały wspornikowe i pozostałe systemy magazynowe zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale także efektywność operacji magazynowych.

Poznaj kluczowe normy bezpieczeństwa dla regałów magazynowych

Normy ISO odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa użytkowania regałów magazynowych. Jedną z najważniejszych norm jest PN-EN 15635, która określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statycznych systemów składowania. Dokument ten reguluje aspekty związane z projektowaniem, montażem, inspekcją i eksploatacją regałów magazynowych.

Zobacz również  Na czym polega drobnica morska?

Co zawiera norma PN-EN 15635?

Bezpieczeństwo eksploatacji: Norma określa wymagania dotyczące prawidłowego użytkowania regałów magazynowych. Obejmuje ona m.in. zasady bezpieczeństwa podczas załadunku, rozładunku oraz podczas przechowywania towarów.

  • Regularne inspekcje: PN-EN 15635 wymaga regularnych inspekcji regałów magazynowych w celu zapewnienia, że nie doszło do uszkodzeń strukturalnych lub innych problemów, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo. Inspekcje te powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.
  • Oznakowanie regałów: Norma wymaga odpowiedniego oznakowania regałów, w tym informacji o maksymalnym obciążeniu, które nie powinno być przekraczane.
  • Instrukcje dla użytkowników: Zapisy normy kładą również nacisk na dostarczenie jasnych instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania regałów magazynowych.

Pozostałe normy ISO, które warto znać

Oprócz PN-EN 15635 istnieją inne normy ISO, które pośrednio odnoszą się do bezpieczeństwa regałów magazynowych. Do kluczowych dokumentów z tej kategorii warto wymienić:

  • ISO 9001: Dotyczy systemów zarządzania jakością. Regały magazynowe powinny być projektowane i produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
  • ISO 14001: Koncentruje się na systemach zarządzania środowiskowego – obejmuje to zrównoważone praktyki produkcji regałów i minimalizację wpływu na środowisko.
  • ISO 45001: Skupia się na systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które powinny być stosowane również w procesach produkcji i montażu regałów magazynowych.

Stosując się do tych norm, firmy mogą zapewnić, że ich techniczne wyposażenie magazynu jest bezpieczne i spełnia wymagania. Warto upewnić się, że dany producent regałów magazynowych stosuje się do wszystkich tych norm, oferując klientom najwyższej jakości produkty spełniające rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.

Zobacz również  Którą firmę kurierską wybrać?

Pamiętaj o regularnych inspekcjach

Cyklicznie wykonywane inspekcje regałów magazynowych są nieodłącznym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i towarom. Proces ten pozwala zidentyfikować potencjalne problemy, zanim staną się zagrożeniem. W przypadku regałów magazynowych stosuje się różnorodne testy, takie jak testy wytrzymałości, testy obciążeniowe oraz inspekcje wizualne – działanie to sprzyja wczesnemu wykryciu ewentualnych usterek i podjęcie odpowiednich działań, a klienci zyskują pewność, że ich regały wspornikowe i regały półkowe są w pełni bezpieczne.

Postaw na regały sprawdzonej marki

Normy bezpieczeństwa są kluczowym elementem procesu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy w magazynach. Korzystając z usług doświadczonych producentów regałów magazynowych, takich jak Nedcon, masz pewność, że wybrane regały magazynowe spełniają wszystkie określone przez normy wymagania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie firmy Nedcon Silesia, zapoznaj się ze stroną internetową marki i skontaktuj się z opiekunami inwestycji. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego magazynu już dziś!