Inwestowanie to wbrew pozorom sztuka trudna i rodząca wiele dylematów. Wiele osób z pewną ilością gotówki pragnie rozpocząć inwestowanie i pomnożyć kapitał lub po prostu nie chcą tracić na inflacji i chciałyby aby pieniądze pracowały na koncie a nie bezczynnie leżały. W tym artykule omówimy oba warianty i stwierdzimy co jest ekonomicznie korzystniejsze: lokaty czy fundusze inwestycyjne.

Dylemat inwestora

W dobie najniższych w historii stóp procentowych nie opłacają się już tradycyjne lokaty depozytowe, gdyż nie przynoszą żadnego zysku. Stopy procentowe na poziomie zerowym przynoszą bowiem tylko realną stratę jeśli wliczymy utratę wartości kapitału na skutek inflacji. Inwestorzy stają więc przed dylematem wyboru jakim są albo lokaty inwestycyjne albo fundusze inwestycyjne. Omówimy tu oba zagadnienia starając się wyjaśnić zarówno mechanizmy funkcjonowania jak i bezpieczeństwo wymienionych metod inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że w artykule do niczego nie namawiamy, ma on charakter czysto informacyjny i przekazuje realne dane na temat obecnego stanu wymienionych sposobów inwestowania.

Lokaty inwestycyjne

Lokaty inwestycyjne to zazwyczaj dość bezpieczne narzędzie inwestycyjne. Bezpieczne jest jeśli bank gwarantuje ochronę kapitału w wysokości 100%. Jeśli zaś w umowie nie znajdziemy takiego zapisu, lokata tego typu obarczona jest dużym ryzykiem. W takim wypadku nie ma tu bowiem zapewnionego żadnego zysku choć w razie korzystnych wyników finansowych może on osiągnąć znaczną sumę. Elementem, w jaki lokowane są pieniądze zazwyczaj są akcje (większość banków) lub kruszce (niektóre parabanki i kasy oszczędnościowe). Przy zawieraniu lokat inwestycyjnych trzeba pamiętać o tym, iż ich oprocentowanie jest uzależnione zarówno od wartości finansowych lub niefinansowych instrumentów bazowych wskazanych bądź opisanych w warunkach kontraktu lokaty strukturyzowanej jak i sytuacji na ich rynku. Takim elementem bazowym mogą być na przykład waluty obce, kruszce bądź indeksy giełdowe. Nie sposób więc wskazać oprocentowania na takich lokatach.

Zobacz również  Jak wybrać firmę faktoringową?

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to popularniejsze od lokat inwestycyjnych narzędzie. Funduszy jest więcej niż lokat i mają dużo większe wahanie ryzyka. Istnieją fundusze z małym ryzykiem. Są to głównie inwestycyjne fundusze emerytalne oraz oszczędnościowe. Dają one niewielki procent w ciągu roku (0,5 -3%) jednakże zazwyczaj istnieje gwarancja na wpłacone środki a przez kilka lat dzięki niewielkim wahaniom kursu tych funduszy kapitał stale będzie wzrastał o niewielkie sumy. Inną grupą są fundusze agresywne. Obarczone dużym ryzykiem i bez pewności kapitału mogą przynieść zyski rzędu 20 lub 30% mogą też jednak przynieść spore straty, wszystko zależnie od sytuacji rynkowej.

Trudno jednoznacznie oszacować, co jest korzystniejsze fundusze czy lokaty. Wszystko zależy od instytucji i warunków na jakich udzielono instrumentu. Fundusze inwestycyjne mają jednak szerszy wachlarz możliwości do wyboru, pozwalają też na wieloletnie oszczędzanie gdzie lokaty nie dają takich możliwości. Obecna sytuacja rynkowa czyni więc fundusze inwestycyjne korzystniejszymi od lokat.