E-deklaracje  to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala podatnikom na składanie deklaracji podatkowych przy użyciu drogi elektronicznej. To spore uproszczenie, dzięki któremu można wypełniać i przesyłać dokumenty bez potrzeby wychodzenia z domu. Ich prawidłowe wypełnienie wymaga jednak dokładności i precyzji.

W jaki sposób przesyłać e-deklaracje?

Sposoby są dwa. Pierwszy z nich wymaga użycia specjalnych formularzy interaktywnych. Formularze są w takiej samej postaci, co ich wersje papierowe, jednakże nie wymagają drukowania. Do ich przesłania drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie e-podpisu. Drugi sposób przesyłania e-deklaracji związany jest z wykorzystaniem firmowego oprogramowania finansowo-księgowego. W tym wypadku przesłanie potrzebnych dokumentów będzie możliwe wyłącznie jeżeli oprogramowanie będzie miało odpowiednią aplikację.

Najczęściej spotykane błędy podczas wypełniania deklaracji elektronicznych

Gwarancją tego, że nasza e-deklaracja dotarła do urzędu skarbowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (w skrócie UPO). Wydaje się je przeważnie w przeciągu jednej doby. Jeżeli deklaracja elektroniczna została wypełniona w sposób niepoprawny wówczas pobranie UPO będzie niemożliwe. Poszczególne komunikaty, w tym także rodzaje błędów, mają swoją numerację. Najczęściej pojawiające się komunikaty o błędach dotyczą m.in. negatywnej weryfikacji z powodu niezgodności przesyłanego dokumentu ze schematem xsd (komunikat nr 401). Jego przyczyną może być np. błędny format daty lub niewypełnienie obowiązkowych pozycji w formularzu. Komunikat nr 403 z kolei informuje nas o tym, że użyliśmy niepoprawnego e-podpisu. Może to być związane z jego niezgodnym standardem lub np. z rozszerzeniem krytycznym, które nie jest obsługiwane przez ten system. Komunikaty o numerach 405-407 wskazują na problemy z certyfikatem. Certyfikat dotyczy klucza prywatnego, który używa się przy składaniu podpisu elektronicznego. Nieprawidłowości mogą wynikać również z bardzo prozaicznych błędów, takich jak pomyłki przy wpisywaniu podstawowych danych: niezgodny NIP, numer PESEL lub data urodzenia.

Zobacz również  Wszczepienie implantu Baha. Jak się przygotować do operacji?

Ministerstwo Finansów zachęca podatników do rozliczania się z urzędem skarbowym przy pomocy elektronicznych formularzy. Znacznie usprawnia to pracę i weryfikację danych. W celu uniknięcia błędów przy wypełnianiu e-deklaracji należy zachować dokładność i uważność. Z czasem wypełnianie formularzy stanie się rutynowe i nie będzie sprawiało żadnych problemów.