Nie ulega wątpliwości, że gniazda i łączniki to podstawowy element, bez którego nie mogłaby funkcjonować żadna domowa instalacja elektryczna. Współcześnie producenci zaoferować mogą kilka rodzajów gniazd elektrycznych. Czym się od siebie różnią? Odpowiadamy!

Różnorodny gniazda elektryczne

Na rynku odnaleźć można najróżniejsze gniazda i łączniki. Modele klasyczne, czy też te z bolcem. Gniazda montowane podtynkowo oraz natynkowo, czy też specjalistyczne modele z wyłącznikiem różnicowoprądowym, czy też gniazda z ograniczeniem przepięć.

Ze względu na różnorodną ofertę osoby, które nie mają większego doświadczenia z gniazdami i łącznikami mogą mieć problem z wyborem odpowiedniego modelu. Ponadto ze względu na swoją różnorodność można dokonać kategoryzacji gniazd na kilka sposobów.

Sprawdź: https://laseratl.com.pl/gniazda-i-laczniki/

Gniazda elektryczne – różne sposoby montażu i funkcje

Jednym ze sposobów, w jaki można kategoryzować gniazda elektryczne jest ich podział ze względu na sposób montażu oraz funkcje.

Jednym z podstawowych rodzajów są gniazda natynkowe. Jak sama nazwa wskazuje w tym przypadku montaż gniazda w instalacji elektrycznej ma miejsce na tynku, czyli nie wiążą się z kuciem ścian. Ze względu na swoje niższe walory estetyczne tego rodzaju gniazda najczęściej montowane są w pomieszczeniach gospodarczych.
Alternatywnym rozwiązaniem są popularne gniazda podtynkowe.

W tym wypadku gniazdo znajduje się w specjalnie zaprojektowanej puszce, która umieszczona jest wewnątrz ściany. Jest to najczęściej zakładane rodzaj gniazda we wszystkich nowoczesnych instalacjach elektrycznych w mieszkaniach. Należy pamiętać, że gniazda natynkowe, i podtynkowe mogą mieć różny poziom funkcjonalności oraz być wykonane z różnych materiałów. Co jeszcze warto wiedzieć?

Zobacz również  Czym charakteryzuje się gniazdko elektryczne natynkowe

Poszczególne gniazda natynkowe i podtynkowe mogą być wyposażone m.in w mający zwiększyć poziom bezpieczeństwa wyłącznik różnicowoprądowy, nowoczesne gniazda z portem USB, czy też posiadać specjalistyczną szczelną klapkę na obudowie, która uniemożliwia wilgoci dotrzeć do gniazda. Należy również wyróżnić gniazda, które mają zastosowanie w mieszkaniach, w których znajdują się dzieci. Jest to tylko część dostępnych rozwiązań.

Podział gniazd elektrycznych ze względu na stopień ochrony

Drugim sposobem podziału będących w sprzedaży gniazd elektrycznych jest ich kategoryzacja ze względu na stopień ochrony IP. Stopień ochrony IP to wskaźnik, który dostarcza informacji na temat odporności gniazda na czynniki zewnętrzne. Każdy wskaźnik IP składa się z dwóch podstawowych cyfr. Pierwsza z cyfry IP informuje o poziomie odporności gniazda na dostanie się do niego różnorodnych ciał stałych. Z kolei druga cyfra podaje informacje na temat odporności gniazda na wilgoć.

Zarówno w przypadku mieszkań jak i pomieszczeń biurowych najczęściej stosuje się gniazda elektryczne o wskaźniku IP na poziomie 22. Z kolei w przypadku narażonych na zwiększony poziom wilgoci oraz zabrudzenie łazienek oraz kuchni stosuje się gniazda IP 44. Najwyższym wskaźnikiem odznaczają się gniazda, między innymi w ogrodach. Tego typu gniazda charakteryzują się poziom odporności IP na poziomie 67. Innymi słowy, Im wyższa cyfra znajdujące się przy literach, tym wyższy poziom ochrony.

Zobacz również  Najczęściej popełniane błędy na budowie – elewacja