W budynkach, w których często otwiera się drzwi, utraty energii cieplnej są bardzo duże. Trudno dogrzać pomieszczenie, do którego co chwilę dociera lodowate powietrze. Jak mają sobie z tym radzić na przykład właściciele sklepów? Powinni zainstalować kurtyny powietrzne, które wytwarzają odporną na zakłócenia zasłonę powietrzną o prędkościach umożliwiających skuteczną ochronę do samej posadzki.

Jak powstaje przeciąg? Czy kurtyny powietrzne pomogą?

Przeciąg jest wrogiem ciepłego powietrza i w dużym stopniu odpowiada za straty energii ogrzewania, a przyczyniają się do tego: różnica temperatur, różnica ciśnień i napór wiatru. Chłodne powietrze jest cięższe od ogrzanego, a przy otwarciu drzwi dąży ono do jego wyparcia na zewnątrz do czasu wyrównania się ciśnienia. Powietrze chłodne wpływa zatem do pomieszczenia dolną częścią otworu, a cieplejsze wydostaje się górną częścią otworu. W związku z tym, w ogrzewanym pomieszczeniu trzeba uzupełniać powstałe straty ciepła, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów eksploatacji obiektów. Jeżeli dodatkowo budynek jest narażony na działanie wiatru, to kurtyny powietrzne będą miały utrudnioną pracę. W takiej sytuacji warto zainstalować dodatkową ochronę, np. podwójne drzwi.

Jak działają kurtyny powietrzne?

Kurtyny powietrzne to urządzenia montowane nad drzwiami wejściowymi w celu zmniejszenia strat ciepła. Urządzenie tworzy barierę, która rozdziela powietrze zewnętrzne od wewnętrznego. Kurtyny zazwyczaj montuje się nad drzwiami pomieszczenia na całej szerokości skrzydła. Są wyposażone w specjalnie zaprojektowane i wykonane wentylatory napędzane silnikiem elektrycznym. W takich urządzeniach stosuje się trzy rodzaje wentylatorów – poprzeczne (w kształcie podłużnego walca), promieniowe (w kształcie ślimaka, mają silny nadmuch) i osiowe (mają dużą średnice i są podobne do wentylatorów ściennych). W dużych kurtynach powietrznych najczęściej są dwa wentylatory, które wytwarzają strugę powietrzną. Struga jest przetłaczana przez odpowiednio zaprojektowaną szczelinę nawiewną, która zwęża i przyspiesza pęd powietrza. Niektóre kurtyny powietrzne mogą mieć również elementy grzewcze podgrzewające nawiewane powietrze.

Zobacz również  Florystyka i kleje na ciepło - jak to się łączy?

Czy kurtyny powietrzne są skuteczne?

Kurtyny powietrzne wytwarzają odporną na zakłócenia zasłonę powietrzną. Zanim kupimy urządzenie, sprawdźmy, jaka jest prędkość wylotowa powietrza z kurtyny – nie może być mniejsza niż 2m/s dla dowolnej wysokości montażu. Kolejnym ważnym elementem jest strumień powietrza, jaki powinna generować kurtyna. Bardzo ważna jest także długość kurtyny. Szerokość wylotu strumienia powietrza z kurtyny powinna być szersza bądź równa szerokości otworu drzwiowego, nad którym kurtyna będzie montowana. Dobrej jakości kurtyny powietrzne mają również możliwość nastawy kąta nawiewu powietrza przez ręczną regulację kąta szczeliny nawiewnej.

Kurtyny powietrzne chronią przed zimowym chłodem i letnim upałem, ponadto obniżają koszty ogrzewania, więc warto je zainstalować.