W natłoku codziennych spraw możemy zapomnieć o tym, by zapłacić rachunek, co może pociągnąć za sobą różne konsekwencje, choćby w postaci kar za zwłokę. Rachunki mogą płacić się same, wystarczy odpowiednio zdefiniować zlecenia stałe i polecenia zapłaty. Co to jest i czym się różnią te terminy? Czy można je realizować także w przypadku konta za 0 zł?

Mam konto za 0 zł. Jak zamówić zlecenie stałe?

Banki wprowadziły usługę polegającą na realizacji przelewów automatycznych, by usprawnić opłacenie rachunków. Zlecenie stałe i polecenie zapłaty to nie są te same produkty. Czym się różnią?

Zlecenie stałe pozwala nam na opłacanie rachunków lub wykonywanie konkretnych przelewów na dane prywatne konto za 0 zł w sposób cykliczny. Przelewy te dotyczą kwot wyznaczonych odgórnie, czyli ich wysokość nie może być inna niż określona przez nas na początku. Aby taki przelew mógł być realizowany, musimy odpowiednio go zdefiniować na naszym koncie bankowym. Dokonać tego możemy za pośrednictwem konta internetowego. Wystarczy podać dane odbiorcy, numer konta, kwotę jaka ma być przelewana oraz terminy dyspozycji w odniesieniu cyklicznym. Możemy określić, jak często mają być realizowane przelewy – co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy nawet co rok – przedział możliwych terminów, ustalany jest przez każdy bank indywidualnie. Takie rozwiązanie jest najlepsze, gdy chcemy opłacać czynsz za mieszkanie czy opłatę za wynajem, która zawsze jest stała.

Zobacz również  Dlaczego deweloperzy nie podają ceny mieszkań?

Idealnie sprawdza się to w przypadku opłacania czynszu za mieszkanie, czy kwoty wynajmu.

Polecenie zapłaty w koncie za 0 zł

Polecenie zapłaty to również cykliczne przekazywanie pieniędzy, ale w tym przypadku kwoty obciążeń mogą być różne. Opcja ta sprawdza się podczas opłat rachunków, za energię elektryczną czy abonament telefoniczny. Aby móc korzystać z polecenia zapłaty, musimy podpisać z danym usługodawcą umowę, że właśnie w ten sposób będziemy rozliczać się ze swoich zobowiązań. Na podstawie tej umowy usługodawca wystawia dwie faktury, jedną dla nas, a drugą dla banku, na której podstawie bank obciąża nasze konto i przelewa wartość przedstawioną na fakturze.

Ile kosztują automatyczne przelewy? Czy można je zlecać w przypadku konta za 0 zł?

Banki mają różne podejście do opłat związanych z poleceniem zapłaty oraz zleceniem stałym. Opłaty oscylują w granicach od 1 do 2 zł za każdy pojedynczy przekaz pieniężny lub obciążenie naszego konta. W niektórych bankach, także w przypadku konta za 0 zł, pobiera się opłatę za pierwsze definiowanie, ale edycja kwoty wiąże się z jednorazową opłatą, która również wynosi około 1 zł. Samo ustanowienie zlecenia stałego lub polecenia zapłaty kosztuje od 1 do 3 zł.

Zlecenie stałe i polecenie zapłaty to dwie propozycje banków idealne dla osób, którym zdarza się zapomnieć o opłaceniu rachunku. Nawet jeśli mamy konto za 0 zł, korzystanie z tych opcji może być dodatkowo płatne.

Zobacz również  Salon Toyota Wrocław, czyli profesjonalizm i wysoka jakość